Obsługa Administracyjna

przez ponad dwadzieścia lat pracy uczyłam się tego niezwykle wielowymiarowego i wymagającego zawodu, zdobywając kolejno nowe uprawnienia. Posiadam licencję zawodową zarządcy nieruchomości numer 20259.
 • protokolarne przejęcie nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej,
  reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz,
  bezpieczne przechowywanie dokumentacji dotyczącej dokonywanych czynności,
  gwarantujące zachowanie tajemnicy zawodowej, w tym ochronę danych osobowych,
  weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
  prowadzenie aktualnego wykazu lokali i ich właścicieli,
  opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty,
  przeprowadzanie rutynowych czynności administracyjnych,
  przygotowywanie i zwoływanie zebrań właścicieli nieruchomości,
  zapewnienie i optymalizacja kosztów dostaw mediów,
  zawieranie umów z dostawcami i usługodawcami,
  zapewnienie stałej dyspozycyjności administratora nieruchomości,
  kontrola nad utrzymaniem czystości, funkcjonowania urządzeń,
  negocjowanie i przedkładanie ofert firm w zakresie świadczenia usług na jej rzecz,
  doradztwo w zakresie pozyskiwania pożytków z nieruchomości,
  doradztwo i przedkładanie ofert w zakresie ubezpieczenia nieruchomości.
To, co jest dla mnie najważniejsze i na czym opiera się moja firma to bezpieczeństwo, stabilność, komfort oraz ekologia. To właśnie te wartości są najważniejsze dla właścicieli nieruchomości. Współpracuję z wieloma specjalistami ze wszystkich dziedzin rynku nieruchomości. Przez lata udało mi się stworzyć zaufany zespół, który umożliwia realizację procesu związanego z zarządzeniem budynkami.
To na czym chcę opierać moją firmę, to ekologia.
Poprzez to rozumiem zdrowe i bezpieczne rozwiązania, ochronę środowiska oraz jak największy komfort życia i pracy. Z mojego doświadczenia wynika, że ekologiczne i nowatorskie pomysły sprzyjają oszczędnemu gospodarowaniu nieruchomością. Przykładem jest szczegółowe monitorowanie zużycia wody, energii, odpowiednia i przede wszystkim łatwa i czytelna segregacja śmieci oraz wymiana oświetlenia. Wszystko to w ostatecznym rozrachunku przekłada się na realne zyski dla Wspólnoty – czyli dla Państwa. Zachęcam także do korzystania z systemu zbierającego deszczówkę do podlewania zieleni oraz nowatorskiego aranżowania ogrodów. Wszystko po to, aby obniżyć rachunki, jednocześnie dbając o środowisko – czyli o Państwa dom i otoczenie.
To co chcę podkreślić, to sposób mojej pracy.
Rozpoczęcie świadczenia usługi administrowania nieruchomością nie oznacza, że będzie ona po prostu podtrzymywana. Uważam, że to dopiero początek naszej współpracy. Stawiam sobie za cel stałe sprawdzanie tego, co Państwu oferujemy oraz co możemy zaoferować w przyszłości. Świat idzie do przodu, a my razem z nim. Dlatego też mogą się Państwo spodziewać nowych propozycji, które poprawią komfort życia i mieszkania. O wszystkim oczywiście decydujecie Państwo – czyli Wspólnota. Moim zadaniem jest znaleźć dla Państwa jak najlepsze rozwiązanie, bez względu na to jaki to problem. Wspólnota mieszkaniowa to kompleksowy i skomplikowany organizm. Szanując klientów, szanuję też Państwa pieniądze oraz czas.
Zapraszam do współpracy

MONIKA GRZESIAK