Obsługa Administracyjna

Obsługa Administracyjna
W naszej kompleksowej ofercie administracyjnej znajdziecie Państwo:
 • protokolarne przejęcie nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz,
 • bezpieczne przechowywanie dokumentacji dotyczącej dokonywanych czynności,
 • gwarantujące zachowanie tajemnicy zawodowej, w tym ochronę danych osobowych,
 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 • prowadzenie aktualnego wykazu lokali i ich właścicieli,
 • opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty,
 • przeprowadzanie rutynowych  czynności administracyjnych,
 • przygotowywanie i zwoływanie zebrań właścicieli nieruchomości,
 • zapewnienie i optymalizacja kosztów dostaw mediów,
 • zawieranie umów z dostawcami i usługodawcami,
 • zapewnienie stałej  dyspozycyjności administratora nieruchomości,
 • kontrola nad utrzymaniem czystości, funkcjonowania urządzeń,
 • negocjowanie i przedkładanie ofert firm w zakresie świadczenia usług na jej rzecz,
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania pożytków z nieruchomości,
 • doradztwo i przedkładanie ofert w zakresie ubezpieczenia nieruchomości.