Obsługa Techniczna

Obsługa Techniczna
W naszej ofercie obsługi technicznej proponujemy Państwu:
  • sprawowanie nadzoru nad użytkowaniem budynku w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywaniem w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych oraz sprawności technicznej,
  • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej budynku, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
  • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
  • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
  • przygotowywanie planów remontowych,
  • organizowanie konkursów ofert na prace przyjęte przez Wspólnotę Mieszkaniową,
  • zlecanie kontroli technicznych okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne,
  • analiza i doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów.