OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

Informujemy, że :

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowa taryfa na gaz (nr 11), tj. 20,379 gr za kWh. Decyzją Sejmu ta cena
jest zamrożona i obowiązuje do 31.12.2022 r.

Od 1 lutego 2022 r. Sejm obniżył VAT na gaz z 8 do 0%, oraz VAT na prąd i ciepło do 5%. Obniżka ma
obowiązywać do 31 lipca 2022 r.

Od 1 lutego do 31 maja 2022 r. zniesiono także akcyzę na prąd.

To wszystko oznacza, że Państwa rachunki za gaz i prąd powinny być mniejsze.

Decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie od 2018 r. powinny być
traktowane jako gospodarstwa domowe. To oznacza, że część z Państwa mogła płacić za dużo za gaz.

Co robimy w związku z tym?

  • Wysłaliśmy do PGNiG stosowne oświadczenia, oczekując korekty taryf.
  • Monitorujemy Państwa rachunki za gaz.
  • Jeżeli były nadpłaty, wyślemy odpowiedni wniosek do PGNiG z żądaniem zwrotu.

ADMINISTRATOR