Łatwiejsza termomodernizacja budynków. Dofinansowania dla wspólnot i spółdzielni

Największym problemem dla wspólnot przy termomodernizacji jest zdobycie potrzebnych środków. Teraz to zaczyna się zmieniać.

Do tej pory dofinansowanie do termomodernizacji mogli otrzymać jedynie właściciele gospodarstw domowych. Teraz pieniądze mogą otrzymać także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Dotację może przyznać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach I naboru w pilotażowym programie priorytetowym „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (ang. Energy Performance Contract) Plus”.

Środki mają pokryć wkład właściciela budynku. Resztę wnosi partner – przedsiębiorstwo usług energetycznych (ESCO). Zgodnie z założeniem programu, to dostawca prądu bierze na siebie większość ryzyka związane z inwestycją.

Minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia musi wynosić 250 tys. zł.

O wsparcie mogą się starać wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych.

Środki można przeznaczyć m.in. na poprawę ocieplenia budynku.

Dotacja ma pomóc w zmniejszeniu zużycia energii końcowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych przynajmniej o 30% w porównaniu do stanu sprzed modernizacji, pod warunkiem, że zapotrzebowanie budynku na energię końcową na potrzeby ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej po modernizacji nie wyniesie więcej niż 85 kWh/(m2*rok).

Aby to osiągnąć, twórcy projektu zakładają m.in. możliwość finansowania instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, zmiany oświetlenia budynku, poprawę wentylacji, a także modernizację rur i grzejników w budynku, oraz wymianę okien.

W programie są trzy standardy usprawnień.

  1. Usprawnienie tylko instalacyjne lub połączone z przeprowadzeniem minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych. NFOŚiGW oferuje pokrycie 10% kosztów kwalifikowanych takiego przedsięwzięcia.
  2. Optymalny zakres modernizacji energetycznej – prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych, których efektem będzie zmniejszenie zużycia energii końcowej o co najmniej 45%. NFOŚiGW oferuje pokrycie 20% kosztów kwalifikowanych takiego przedsięwzięcia.
  3. Wysoki standard modernizacji energetycznej, po których energia końcowa zmniejszy się o co najmniej 60 proc. NFOŚiGW oferuje pokrycie 30% kosztów kwalifikowanych takiego przedsięwzięcia.   

Doradztwo przy składaniu zarówno fiszki (wstępnego wniosku) oraz samego wniosku przy I naborze zapewnia Krajowa Agencja Poszanowania Energii.

Wstępne wnioski o dotację (fiszki) można składać do 31 marca 2022 r. Z kolei wnioski o dotacje są przyjmowane do 28 lutego 2023 r.